กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ โรงเรียนเหนือคลอง _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ โรงเรียนเหนือคลอง _14/08/62


กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.  บริเวณ โรงเรียนเหนือคลอง _14/08/62

กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.

บริเวณ โรงเรียนเหนือคลอง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/08/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน