กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ คลองชลประทาน _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ คลองชลประทาน _14/08/62


กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.   บริเวณ คลองชลประทาน _14/08/62

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. 

บริเวณ คลองชลประทาน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางแก้ว ต.โพธิ์ศักดิ์ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 14/08/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน