กปภ.สาขาสตึก ประกาศลดแรงดันน้ำ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสตึก _14/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ประกาศลดแรงดันน้ำ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสตึก _14/08/62


กปภ.สาขาสตึก ประกาศลดแรงดันน้ำ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสตึก  _14/08/62

กปภ.สาขาสตึก ประกาศลดแรงดันน้ำ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน