กปภ.สาขา สกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.โชคประชา มบ.สวนดอกไม้ ต.ธาตุนาเวง_10/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.โชคประชา มบ.สวนดอกไม้ ต.ธาตุนาเวง_10/08/2562


กปภ.สาขา สกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.โชคประชา มบ.สวนดอกไม้ ต.ธาตุนาเวง_10/08/2562

กปภ.สาขา สกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.โชคประชา มบ.สวนดอกไม้ ต.ธาตุนาเวง

อ.เมือง จ.สกลนคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ธาตุนาเวง , ต.ธาตุเชิงชุม (ทั้งหมด) อ.เมือง จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 11/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน