กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง_08/08/2562


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง_08/08/2562

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านวังทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านบัว บ้านวัด บ้านศรีไค บ้านแมด บ้านแขม บ้านหวาง บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 7/08/62 รอน้ำเต็มระบบ เนื่องจาก ต.ธาตุเป็นพื้นที่ปลายเส้นท่อ

จึงรอน้ำเต็มระบบล่าช้ากว่าพื้นที่อื่น

เลื่อนขึ้นข้างบน