กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด300 มม. บริเวณบริเวณ ม.5 ต.ลำสนธิ_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด300 มม. บริเวณบริเวณ ม.5 ต.ลำสนธิ_08/08/2562


กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด300 มม. บริเวณบริเวณ ม.5 ต.ลำสนธิ_08/08/2562

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด300 มม. บริเวณบริเวณ ม.5 ต.ลำสนธิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.5 ต.ลำสนธิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 08/07/62

เลื่อนขึ้นข้างบน