กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินารซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ เทศบาลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินารซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ เทศบาลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว_08/08/2562


กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินารซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ  เทศบาลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว_08/08/2562

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินารซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ  เทศบาลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  เทศบาลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 08/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน