กปภ.สาขาอำนาจเจริญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปรังปรุง รื้อ ถอน ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณบ้านสี่แยกแสงเพชร ต.หนองมะแซว _07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปรังปรุง รื้อ ถอน ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณบ้านสี่แยกแสงเพชร ต.หนองมะแซว _07/08/2562


กปภ.สาขาอำนาจเจริญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปรังปรุง รื้อ ถอน ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณบ้านสี่แยกแสงเพชร ต.หนองมะแซว _07/08/2562

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการปรังปรุง รื้อ ถอน ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณบ้านสี่แยกแสงเพชร ต.หนองมะแซว

อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกวัดถ้ำแสงเพชร บ้านดอนหวาย บ้านดอนแดง ชุชมชนบุ่งพัฒนา ชุมชนยางพัฒนา

ชุมชนโดนจาน บ้านโคกจักจั่น ตลาดเช้า มบ.เอื้ออาทร มบ.พิมานธานี ชุมชนชัยมงคล บ้านทุ่งสว่าง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน