กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน . บริเวณวัดศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน . บริเวณวัดศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน . บริเวณวัดศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน . บริเวณวัดศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จากดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ศรีษะทอง , ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน