กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณบ้านสะพานยางก่อนถึงอนามัย ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_08/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณบ้านสะพานยางก่อนถึงอนามัย ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_08/08/2562


กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณบ้านสะพานยางก่อนถึงอนามัย ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_08/08/2562

กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณบ้านสะพานยางก่อนถึงอนามัย ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเขาปูน - เขาห้วยแห้ง ต.เขาปูน ต.ห้วยยอด ต.ทุ่งต่อ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ / จะดำเนินการเข้าซ่อมเวลา 08.30 ของวันที่ 08/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน