กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ 100/982 ม.เอื้ออาทรบ้านสร้าง ม.7 ต.บ้านสร้าง_07/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ 100/982 ม.เอื้ออาทรบ้านสร้าง ม.7 ต.บ้านสร้าง_07/08/2562


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ 100/982 ม.เอื้ออาทรบ้านสร้าง ม.7 ต.บ้านสร้าง_07/08/2562

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ 100/982 ม.เอื้ออาทรบ้านสร้าง ม.7 ต.บ้านสร้าง

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.เอื้ออาทรบ้านสร้าง เฟส 1 ม.7 ต.บ้านสร้าง

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.50 น. ของวันที่ 07/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน