กปภ.สาขาปราณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ทำการตัดประแสไฟฟ้า_06/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ทำการตัดประแสไฟฟ้า_06/08/2562


กปภ.สาขาปราณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ทำการตัดประแสไฟฟ้า_06/08/2562

***แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาปราณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ทำการตัดประแสไฟฟ้า

เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่าย จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ปราณบุรี (ทั้งหมด) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -17.00 น.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน