กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน_27/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน_27/07/2562


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน_27/07/2562

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 27/07/62

เลื่อนขึ้นข้างบน