กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ_28/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ_28/07/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ_28/07/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง บ้านดงพอง-ห้วยชัน และบึงอีเฒ่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านดงพอง บ้านหัวยชัน บ้านบึงอีเฒ่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ด 

เลื่อนขึ้นข้างบน