กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณร้านแสงเสน่ห์ ต.จรเข้สามพัน_24/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณร้านแสงเสน่ห์ ต.จรเข้สามพัน_24/07/2562


กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณร้านแสงเสน่ห์ ต.จรเข้สามพัน_24/07/2562

กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณร้านแสงเสน่ห์ ต.จรเข้สามพัน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.จรเข้สามพัน ต.ยุ้งทะลาย บ้านดอน บ้านคลองตัน บ้านดอนไฟไหม้ บ้านหางตลาด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน