กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำบางม่วง_24/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำบางม่วง_24/07/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำบางม่วง_24/07/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำบางม่วง

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลวัดไทร ต.บ้านแก่ง ต.หนองกรด ต.หนองกระโดน ต.บางม่วง ต.นครสวรรค์ตก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน