กปภ.สาขาท่าตะโก ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกรฎาคม 2562 (เป็นต้นไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าตะโก ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกรฎาคม 2562 (เป็นต้นไป


กปภ.สาขาท่าตะโก ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกรฎาคม 2562 (เป็นต้นไป

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาท่าตะโก ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกรฎาคม 2562 (เป็นต้นไป)

เนื่องจากเกิดผลกระทบภัยแล้ง น้ำดิบในสระพิบูลย์สงคราม มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องต้องบริหารจัดการน้ำเป็นช่วงเวลา

เพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำดิบ โดยปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ดังต่อไปนี้

- ช่วงแรก เริ่มปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ของทุกวัน)
- ช่วงที่สอง เริ่มปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำ ตั้งแต่เวลา 20.00 - 05.00 น. (ของทุกวัน)

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอ (ทั้งหมด) และ ต.หัวถนน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่ระบุเวลาแล้วเสร็จ : จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน