กปภ.สาขาเลิงนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 250 มม. บริเวณ บ้านซ่งแหย่ _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 250 มม. บริเวณ บ้านซ่งแหย่ _24/05/62


กปภ.สาขาเลิงนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 250 มม.  บริเวณ บ้านซ่งแหย่ _24/05/62

กปภ.สาขาเลิงนกทา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 250 มม.

บริเวณ บ้านซ่งแหย่ ต.คำเตย อ.ไทเจริญ จ.ยโสธร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอกุดชุม (ทั้งหมด) จ.ยโสธร

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน