กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_24/05/2562


กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_24/05/2562

กปภ.สาขาชนบท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านท่านางเลื่อน บ้านท่าข่อย  ต.ชนบท อ.ชนบท บ้านโจด บ้านหนองม่วง บ้านหนองขาม บ้านหนองโน 

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเวลา 18.00 น.ของวันที่ 24/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน