กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ_15/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ_15/04/2562


กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ  ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ_15/04/2562

กปภ.สาขาชุมแพ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ  ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่บ้านสว่างวารี, บ้านกุดชุมแพ ,และ ต.ชุมแพทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่ 15/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน