กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อม AC ขนาด 150 มม.บริเวณ : ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสวนครัว ถนนขอนแก่น - เชียงยืน _07/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อม AC ขนาด 150 มม.บริเวณ : ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสวนครัว ถนนขอนแก่น - เชียงยืน _07/04/2562


กปภ.สาขาขอนแก่น  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อม AC ขนาด 150 มม.บริเวณ : ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสวนครัว ถนนขอนแก่น - เชียงยืน _07/04/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อม AC ขนาด 150 มม.บริเวณ : ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสวนครัว ถนนขอนแก่น - เชียงยืน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตั้งแต่ หมวดการทางขอนแก่นที่ 2 ตรงข้าม รร.บ้านเลิงเปลือยทั้งสองฝั่งของถนนขอนแก่น-เชียงยืน

ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน