หยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หยุดจ่ายน้ำ


หยุดจ่ายน้ำ

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 12-02-2019 13:20 ถึง 12-02-2019 15:20
สาเหตุ : ท่อแตก
พื้นที่ปฏิบัติการ : หน้าวัดหนองโดน ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท

เลื่อนขึ้นข้างบน