กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62


กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62

กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยการประปานครหลวงสาขาสุวรรณภูมิ จะทำการซ่อมบำรุงท่อ PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณคลองพระองค์เจ้า ถนนหลวงเพ่ง เขตลาดกระบัง กทม. จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านบาหลีบีช , หมู่บ้านพฤกษา 27 ,

หมู่บ้านพฤกษา 27/1 , หมู่บ้านพฤกษา 36 , หมู่บ้านของบริษัทเอสเตทฯ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 12/02/62

เลื่อนขึ้นข้างบน