กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62


กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว_12/02/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตนเเขาโรงครัว ต.นครสวรคค์ออกอ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นครสวรค์ตก , ต.นครสวรค์ออก , ต.หนองปลิง , ต.พระนอน , ต.บางม่วง , ต.วัดไทร อ.เมือง

จ.นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน