กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่21.30 ถึง 23.30น. บริเวณหน่วยบริการหนองบัวจะทำการโบลว์_11/02/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่21.30 ถึง 23.30น. บริเวณหน่วยบริการหนองบัวจะทำการโบลว์_11/02/2562


กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่21.30 ถึง 23.30น. บริเวณหน่วยบริการหนองบัวจะทำการโบลว์_11/02/2562

กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่21.30 ถึง 23.30น. บริเวณหน่วยบริการหนองบัวจะทำการโบลว์

ตะกอนน้ำในเส้นท่อ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย  

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.30 ถึง 23.30น.ของวันที่ 11/02/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน