กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลยกุดเพียขอม _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลยกุดเพียขอม _10/01/62


กปภ.สาขาชนบท  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.    บริเวณ เลยกุดเพียขอม _10/01/62

กปภ.สาขาชนบท  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  

บริเวณ เลยกุดเพียขอม ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอแวงใหญ่ (ทั้งหมด) จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 10/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน