ข้อมูลสถิติการให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

PWA


ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,719,914 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,703,348 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 178,637,199 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 169,302,166 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 114,663,882 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน