ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

05 สิงหาคม 2565


ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีสูบน้ำแรงต่ำ , สถานีจ่ายน้ำโพหัก และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้พนักงาน และลูกจ้างงานผลิต ในการนี้ ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ กล่าวให้กำลังใจพนักงาน ขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจสามัคคีพัฒนา กปภ. อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน