การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดจันจี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดจันจี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดจันจี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิง
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี โดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี มอบหมายให้ พนักงาน กปภ.สาขาจันดี ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงประจำเดือน เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาในการให้บริการแก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน