การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประนต ศรีสุนทร  ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อาทิเช่น เก็บขยะทำความสะอาดแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช และตัดหญ้า รอบบริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งน้ำลำคลองที่สะอาด สามารถใช้ในการอุปโภคได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชนอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน