คึกคัก...ลูกค้าเลือกใช้บริการ PWA Line Official (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คึกคัก...ลูกค้าเลือกใช้บริการ PWA Line Official

05 สิงหาคม 2565


คึกคัก...ลูกค้าเลือกใช้บริการ  PWA Line Official

ไม่หยุดพัฒนา พร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ กปภ.สาขากำแพงเพชร ให้คำแนะนำลูกค้าเลือกใช้บริการ PWA Line Officia จาก กปภ. เชื่อมต่อความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาด้วยช่องทาง PWA Line Official ลดขั้นตอนการชำระค่าน้ำประปาและรวมทุกบริการ ของ กปภ.
 
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการชำระค่าน้ำประปาให้กระชับ รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ถือเป็นบริการใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ กปภ. สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างครบวงจร ทุกที่ ทุกเวลา และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน