มท. 2 กำชับ กปภ. รับมือฝนตกหนัก เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท. 2 กำชับ กปภ. รับมือฝนตกหนัก เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

19 กรกฎาคม 2565


มท. 2 กำชับ กปภ. รับมือฝนตกหนัก  เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ กปภ. รับมือฝนตกหนักเตรียมพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่อง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่20- 24 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงกำชับ กปภ.สาขา ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโดยผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ด้วยการจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และนำรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม รวมทั้ง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบ เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รถบรรทุกน้ำ ตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน