#มีมิสเตอร์ประปาที่ไหนลูกค้าก็อุ่นใจ ลูกค้าชื่นชมบริการรวดเร็วทันใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

#มีมิสเตอร์ประปาที่ไหนลูกค้าก็อุ่นใจ ลูกค้าชื่นชมบริการรวดเร็วทันใจ

07 กรกฎาคม 2565


#มีมิสเตอร์ประปาที่ไหนลูกค้าก็อุ่นใจ ลูกค้าชื่นชมบริการรวดเร็วทันใจ

หลังได้รับแจ้งให้ตรวจสอบน้ำหยดบริเวณมาตรวัดน้ำ ณ บ้านเลขที่ 13 ถ.ชากังราว ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้ส่งมิสเตอร์ประปาเข้าตรวจสอบและแก้ปัญหาทันที พบว่า เชควาล์วแองเกิลชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชควาล์วแองเกิลให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากบริการดังกล่าวสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า พร้อมชื่นชมในการทำงานของมิสเตอร์ประปาที่ให้บริการรวดเร็วทันใจ

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน
#อุ่นใจเมื่อใช้บริการ กปภ.
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน