บริการเชิงรุก รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ให้ผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ พิการ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

บริการเชิงรุก รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ให้ผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ พิการ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

07 กรกฎาคม 2565


บริการเชิงรุก รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ให้ผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ พิการ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

วันนี้ (7 ก.ค.65) ทีมพนักงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการที่ กปภ.สาขากำแพงเพชร เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ในเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร
กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของในการให้บริการของผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงมีนโยบายเชิงรุกให้บริการลูกค้า (นอกสถานที่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
สำหรับการลงพื้นที่นอกจากรับชำระค่าน้ำ (นอกสถานที่) แล้ว ยังเป็นการออกมาเยี่ยมเยียนลูกค้า และรับฟังปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขต่อไป
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน
#ให้ผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ พิการ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 📱

 
เลื่อนขึ้นข้างบน