กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสที่ ปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสที่ ปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสระแก้ว  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565  ณ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสที่ ปี 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70    พรรษา วันที่  28 กรกฎาคม 2565

วันที่  28 มิถุนายน  2565
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้ว  โดยนายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ได้มอบหมายให้ หัวหน้างาน,พนักงาน มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ 
กปภ.จำนวน  600  ขวดให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565  ณ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสที่ ปี 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70    พรรษา วันที่  28 กรกฎาคม 256

 
เลื่อนขึ้นข้างบน