รวมพลังวิศวกร ช่างโยธา จับมือ กรจ.ข.10 เดินหน้าจับปลาใหญ่ โซนพรานกระต่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รวมพลังวิศวกร ช่างโยธา จับมือ กรจ.ข.10 เดินหน้าจับปลาใหญ่ โซนพรานกระต่าย

07 กรกฎาคม 2565


รวมพลังวิศวกร ช่างโยธา จับมือ กรจ.ข.10 เดินหน้าจับปลาใหญ่ โซนพรานกระต่าย

ลงพื้นที่ในวันที่ 2 ของการปฏิบัติงานเดินหน้าลดน้ำสูญเสีย (จับปลาใหญ่ ) พื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หวังแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
กปภ.สาขากำแพงเพชร โดยทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 ลงพื้นที่ตรวจวัดค่าอัตราการไหลในเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ (ย่อยช่วงที่ 2-3 ) ต่อเนื่องคืนที่ 2 ท่อ PVC 250 มม. พื้นที่ DMA 2 พรานกระต่าย พร้อมระดมความคิด วางแผน เพื่อหาแนวทางลดน้ำสูญเสีย (จับปลาใหญ่) รวมไปถึงการบริหารจัดการการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ ต่อไป
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน