กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายชาติชาย มีชัยหัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อตรวจวัดความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ แก้ปัญหาน้ำรั่วหน้ามาตร ทำการถอดล้างทำความสะอาดมาตรวัดน้ำ ตามมาตรฐานของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการพบปะลูกค้า ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน