กปภ.สาขาบ้านตาขุน โบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน โบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง

06 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน โบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง

😀กปภ.สาขาบ้านตาขุน โบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง💦
😊วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกทำการโบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้น้ำประปามาตรฐานตามโครงการ การจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำต่อไป
📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว
#กปภ.สาขาบ้านตาขุน_โบล์วน้ำระบายตะกอนในเส้นท่อจำหน่ายน้ำทิ้ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน