กปภ. สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ. สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี

06 กรกฎาคม 2565


กปภ. สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565             ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ   ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี

วันที่  6  กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาเลาขวัญ  โดย น.ส. จงกล  เห็นประเสริฐ  มอบหมายให้ น.ส. พิชญ์สินี  ฤกษ์จริจุมพล  ร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   ประชุม  กำนันทุกตำบล  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ได้แจ้งข่าวสารข้อราชการต่างๆ ซักถามปัญหาหน่วยงานราชการเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน