การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM)

06 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง โดยนายบัญญัติ จุลรอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรังมอบหมายหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาและวิธีการประหยัดน้ำ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน