การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์

05 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง "บวร" ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" บ้านหนองสังข์ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กปภ.สาขาอรัญประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน