กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพลังสามัคคีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพลังสามัคคีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีจ่ายน้ำ

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมพลังสามัคคีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีจ่ายน้ำ

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายประจักร  แสงรุ่งเรือง หัวหน้างานผลิต พร้อมทีมงานในสังกัด ร่วมพลังสามัคคี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สถานีจ่ายน้ำโพหัก และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล โดยระดมกำลังทาสี ,ซ่อมแซมรั้วและประตูที่ชำรุด พร้อมทั้งตัดหญ้า เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบน่ามองส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน