กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาค2565 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมาย นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของเหลือใช้  เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือ ในโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อนำไปมอบให้กับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน