กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ตรวจสอบประตูน้ำปิดไม่สนิท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ตรวจสอบประตูน้ำปิดไม่สนิท

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ตรวจสอบประตูน้ำปิดไม่สนิท

นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กป.ภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม นายช่างโยธา 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูน้ำปิดไม่สนิท ณ บ้านเลขที่ 158/4 ม.7 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า ประตูน้ำทองเหลืองชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำทองเหลืองให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากบริการดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมาก
 
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน