กปภ.สาขาตราด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาตราด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25653 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) โดย นายสรายุทธ ทองเหี่ยง ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ นางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมตามโครงการ "เติมใจให้กัน" (HOME CARE) ครั้งที่ 3/2565 โดยบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมระบบประปาทั้งภายในและภายนอกบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสอบถามความต้องการของลูกค้า ณ บริเวณบ้านทุ่งกก ถ.เกาะตะเคียน อ.เมือง จ.ตราด


 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน