กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล ทันที ไม่ต้องลุ้น กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดให้” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล ทันที ไม่ต้องลุ้น กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดให้”

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล ทันที ไม่ต้องลุ้น กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดให้”

smileyกปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม "ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล ทันที ไม่ต้องลุ้น กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดให้"smiley

yesช่วงวันที่ 1 - 30 เดือนกรกฎาคม  2565การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนโดยนายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม"ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล ทันที ไม่ต้องลุ้น กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดให้" โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ทั้งนี้ ได้แจกของที่ระลึกให้ลูกค้ารายใหม่ที่ขอติดตั้งประปารายใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกปภ.และประชาชนอันจะก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายลักษณะ"ประชารัฐ" ในอนาคต

📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

#การประปาส่วนภูมิภาคเขต_4

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

#"ติดมิเตอร์ใหม่รับของรางวัล_ทันที_ไม่ต้องลุ้น_กปภ.สาขาบ้านตาขุน_จัดให้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน