กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เจอ แจก จ่าย” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เจอ แจก จ่าย”

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “เจอ แจก จ่าย”

smileyกปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "เจอ แจก จ่าย"smiley

heartช่วงเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนโดยนายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำ ภายใต้กิจกรรม "เจอ แจก จ่าย"โดยการมอบของที่ระลึก กปภ. ให้แก่ประชาชนที่ Add Line : @pwathailand  หรือดาวโหลด Mobile Appication: PWA 1662เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกปภ.และประชาชนอันจะก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายลักษณะ"ประชารัฐ" ในอนาคต

📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

#การประปาส่วนภูมิภาคเขต_4

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

#กปภ.สาขาบ้านตาขุน_ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม_"เจอ_แจก_จ่าย"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน