กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ในการออกหน่วยบริการทัตกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต และในการนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน