กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสระแก้ว  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันที่  4  กรกฎาคม ๒๕๖๕
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ได้มอบหมายให้ พนักงาน งานอำนวยการมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ตรา กปภ. ให้แก่ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสปีมหามงคล ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมในวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน