กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 กปภ.สาขาสามพราน นำโดย นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วย น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk ครั้งที่ 8/2565" เนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ติดตามผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เน้นย้ำในเรื่อง การจัดการน้ำสูญเสีย ข้อร้องเรียน และการรับโอนลูกค้าจากเทศบาลไร่ขิง  พร้อมทั้งปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 คือ น.ส.กันยารัตน์ ตาเรือนวัง นักบัญชี 7 และ นายวีรศักดิ์ ชมชื่นดี นายช่างโยธา 6

 
เลื่อนขึ้นข้างบน